AZI KARAR, ÇOĞU ZARAR


Stres insana çevredeki uyaranlar karşısında daha iyi davranma fırsatı verir. Sıfır stres ÖLÜM haline benzer. Stresin olmadığı durumlarda birey; çevreden gelen etkilere tepki üretmeye yetecek güçten düşer ve tepki vermek için enerjisini tüketir. Aynı şekilde aşırı stres durumuda ÖLÜM hali gibidir. Bunun nedeni ise, aşırı strese giren bireyin fazla enerji sarf edip kendini tüketmesidir.

Uzm. Klinik Psikolog
Zehra Binici Tekin

Benzer Konular