GERÇEK HAYATIN MİNYATÜRÜDÜR OKUL

GERÇEK HAYATIN MİNYATÜRÜDÜR “OKUL”

Hayatın ilk yılları, insanın gelecekteki davranışlarını yönlendiren, biçimlendiren temellerin atıldığı bir dönemdir. Çocuklar bildikleri, yaptıkları birçok şeyi anne babalarını gözlemleyerek, onları taklit ederek öğrenmektedirler.

Okul genel tanım olarak, eğitim ve öğretim amacıyla tasarlanmış mekâna verilen addır. Okullar eğitim ve öğretim etkinliklerinin gerçekleştirildiği, bilimsel derslerin verildiği mekanlar olarak bilinir. Ancak sadece bilimsel bilginin verildiği mekanlar değil, aynı zamanda bireylere kültürel ve sanatsal değer katan, sosyal yaşantı becerisi kazandıran, onların zihinsel, bedensel ve ahlaksal açıdan gelişmesini sağlayan eğitim kurumlarıdır. Bireyler yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgileri en doğru şekilde okullarda öğrenirler. Çocuğun aileden ayrı kalmayı başardığı bu ilk sosyalleşme sürecinin başarı ile tamamlanması çok önemlidir. Zamanında başarılmamış olan gelişimsel aşamalar, ilerleyen dönemlerde daha zor başarılmakta, psikolojik olarak çocuğu daha olumsuz etkilemekte ve sağlıklı gelişimi olumsuz etkileyerek diğer gelişim alanlarına da zarar verdiği gözlenmektedir. Okula uyum sürecinde aile ve okul birlikte çalışmalıdır. Aile ve okul tarafından uygulanan davranış biçimlerinin aynı doğrultuda olması çok önemlidir.


Uzm. Klinik Psikolog
Zehra Binici Tekin

Benzer Konular