İLGİNÇ BİR HASTALIK ALİCE HARİKALAR DİYARINDA SENDROMU

Mikropsi (cisimleri olduğundan daha küçük görme) veya Makropsi (cisimleri olduğundan daha büyük görme) adı verilen hastalıkta, kişi imgelerin, mekan ve zaman algısında bozukluk yaşar. Bu sinirsel rahatsızlık daha çok migren, beyin tümörü, uyuşturucu kullanımı ve çeşitli enfeksiyonlardan kaynaklanabilmektedir. Hastalıkta, en rahatsız edici belirti, kişinin beden ve organ imgelerinin algısında yanılsama yaşamasıdır. Vücut bölümlerinin şekil ve boyutları onlara bir karmaşa olarak gelmekte, bu durum da kişide olağanüstü bir korku ve tedirginlik yaratmaktadır.

Hastalığın ‘Alice Harikalar Diyarında’ Sendromu olarak adlandırılmasının nedeni hikayede benzer bir anlatının yer almasıdır. AIWS bulguları aşırı yorgunluk ve uykusuzluk durumunda sağlıklı insanda bile ortaya çıkabileceğinden, hastalığın semptomlarının hafiflemesi için kişinin sakin bir ruh halinde kalması, dinlenmesi ve uykusunu alması gerekmektedir.

 
Uzm. Klinik Psikolog
Zehra Binici Tekin

Benzer Konular