PSİKOLOJİK ÇATIŞMALARIN NEDENLERİ

PSİKOLOJİK ÇATIŞMALARIN NEDENLERİ

A. Sınırlı Kaynaklar

Çatışmalar sınırlı kaynaklar nedeniyle ortaya çıkabilir. Örneğin zaman, para, mal, bilgi, statü,vb., kişiler arasında çatışma çıkmasına neden olan kıt kaynaklardır.

B. Psikolojik gereksinimlerin karşılanamaması

Temel Psikolojik Gereksinimler

a. Ait olma: Bu gereksinime sevgi, katılım ve başkalarıyla işbirliği yapılarak doyum sağlanabilir.

b. Güç: Bu gereksinime, başarılar elde edilerek, bir şeyler tamamlanarak, başkaları tarafından tanınarak ve saygı görülerek doyum sağlanır.

c. Özgürlük: Bu gereksinime, seçeneklere sahip olmakla ve seçim yapmakla doyum sağlanır.

d. Eğlenme: Bu gereksinime, oyun oynayarak ve gülerek doyum sağlanır.

3. Değer Farklılıkları

Değerler bize kılavuzluk eden inanç ve kurallardır. Değerler kişilerin kimliklerini oluşturan farklılıklar ve çeşitliliklerdir. Değer farklılıkları nedeniyle (örneğin inançlarda, ilkelerde, önceliklerde farklılıklar) ortaya çıkan çatışmaları çözmek daha güçtür. Değerler birbiriyle uyuşmadığı takdirde taraflar çoğu zaman “doğru/yanlış”, “iyi/kötü” şeklinde düşünürler. Farklı amaçlar nedeniyle ortaya çıkan çatışmalar da değer çatışmaları olarak görülebilir.

Uzm. Klinik Psikolog
Zehra Binici Tekin

Benzer Konular