ORGANİZASYONLARIM - YAYINLARIM


  • 22-23 Ekim 2011 Psikoloji Zirvesi 
  • 12-13 Mayıs 2012 Psikoloji Zirvesi 2
  • 5-6 Ekim 2013 Vaka Analizi Zirvesi 1
  • 22-23 Mart 2014 Vaka Analizi Zirvesi 2
  • 29-30 Kasım 2014 Vaka Analizi Zirvesi 3
  • 8-9-10 Şubat 2019 Vaka Analizi Zirvesi 4
  • 30 Mayıs 2020 Vaka Analizi Zirvesi 5
  • YouTube İZ BIRAKANLAR 1. SERİ 9 Temmuz-16 Eylül 2020
  • YouTube İZ BIRAKANLAR 2. SERİ 6 Ekim-25 Kasım 2020
  • YouTube İZ BIRAKANLAR 3. SERİ 1 Aralık -29 Aralık 2020
  • YouTube İZ BIRAKANLAR 4. SERİ 6 Ocak -25 Şubat 2021
  • YouTube İZ BIRAKANLAR 5. SERİ 3 Mart-8 Nisan 2021