Sık Sorulan Sorular

Lisansım Psikoloji, Yüksek Lisansım Klinik Psikoloji üzerinedir. Uzman Klinik Psikolog olarak çalışmaktayım.

Tıp hekimi olmayan Psikologların ilaç yazma yetkisi yoktur.

Özellikle bireysel alanda kişisel farkındalık, ego güçlendirme üzerine çalışmaktayım. Ayrıca kurumsal danışmanlık ve eğitimler vermekteyim.

Zaman zaman yaşam bir takım olumsuzluklar ile kapımızı çalabilir. Yaşamınızı etkileyen olumsuzluklar ve duygusal değişimler ile hissettiğimiz, başa çıkmada zorlandığımız duygu ve durumlarda destek almak yaşam kalitemizi arttırır.

Randevulu sistemde çalışıyorum. Öncelikle randevu almalısınız.

Seans süresi ortalama 60 dakikadır.

Seans süreci ve sıklığı kişinin ihtiyacına göre seans değişiklik göstermektedir. Genellikle haftada bir gerçekleşir görüşmeler.

Psikolojik danışmanlık sürecinde kişinin aldığı yolu gözlemlemek, farkındalık oluşturmak, davranış ve düşünce değişimlerini kalıcı hale getirmek için.

Psikolojik danışmanlık sürecinin temeli ve mesleki etik açısından en önemli faktör gizlilik ilkesidir. Danışanın izni olmadan bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Başım, dişim, midem ağrıdığında önemsediğim gibi yaşadığım çatışma ve huzursuzlukları da önemsemeliyim. Beden sağlığını besleyen ruh sağlığıdır, psikolojik iyi oluş halidir. Bedensel sorunları tıp hekimlerimiz sayesinde kolayca çözebilmekteyiz. Ruh sağlığı uzmanları ile de ruhsal sorunlarımızı çözebilmekteyiz.

Psikolojik danışmanlık sürecinin temel hedefi danışanın yaşadığı sorunun altında yatan nedenleri tespit edip, danışana kalıcı çözümler sunmaktır. Danışan yardım alarak psikolojik sağlamlık düzeyini, ego gücünü ve baş etme becerilerini gelişecektir. Aldığı destek sonrası yaşadığı sorunlarla baş etme becerileri elbet artacaktır. Fakat hayat baş edemeyeceği yaşantılar getirmişse de daha kısa süre yardım alarak problemini aşacaktır. Şunu da unutmamak gerekir ki aldığı destek sonrası güçlenen ego yapısı ve edindiği baş etme becerileri sonrası yaşadığına eski tepkiyi vermeyecek, çok olumsuz etkilenmeyecek ve kısa sürede problemini çözecektir.